Strona głównaAktualnościJesteś w dziale:

Aktualności

KOMUNIKAT O DNIACH WOLNYCH OD PRACY

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki

Nagrody i stypendia Powiatu Krośnieńskiego 2017

Ilustracja do informacji: Nagrody i stypendia Powiatu Krośnieńskiego 2017
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę lub stypendium za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami, a także o możliwości  ubiegania się o nagrodę lub stypendium dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
Z pisemnym wnioskiem o przyznanie nagrody lub stypendium mogą wystąpić  jednostki samorządu terytorialnego, jednostki  organizacyjne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami, instytucje kultury,  związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, kluby sportowe, trenerzy, szkoły z terenu Powiatu Krośnieńskiego oraz radni Powiatu Krośnieńskiego. 
Wnioski należy składać na odpowiednich załącznikach do uchwał, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Załączniki

XVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.


Proponowany porządek obrad:


1.       Otwarcie.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4.       Interpelacje i zapytania radnych.
5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6.       Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017:
a.       odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok,
b.      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c.       przedstawienie opinii Komisji Rady,
d.      przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
e.      dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
f.         głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/136/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
27 października 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.
12.   Podjecie uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Krośnie Odrzańskim oraz wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
16.   Wnioski i oświadczenia radnych.
17.   Sprawy różne.
18.   Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.
19.   Zamknięcie obrad.
 

Niepodległościowy Turniej Strzelecki

Załączniki

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Ilustracja do informacji: Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

Spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

 

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 
 
  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 
 
  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej
 

I miejsce „Integracji” z Gubina na VII Wojewódzkim Balu Przebierańców w Kożuchowie

Ilustracja do informacji: I miejsce „Integracji” z Gubina na VII Wojewódzkim Balu Przebierańców w Kożuchowie

... Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstały.... przedstawienia teatralne, które doceniło profesjonalne jury.

Dnia 21 października Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” z Gubina wzięła udział w VII  Wojewódzkim Balu Przebierańców w Kożuchowie. Motywem przewodnim  w tym roku było średniowiecze.  W murach kożuchowskiego Zamku z nutą humoru Uczestnicy wraz z Pracownikami  w przedstawieniu pt. „ Opowieść średniowieczna” promowali w pięknym stylu Ośrodek oraz Miasto Gubin. Zamek zdobyli i PIERWSZE MIEJSCE ZAJĘLI!!!!!!!!!!!! Nie zabrakło m.in. gubińskich karzełków, Robina Hooda z „ szerłódzkiego lasu” czy Lorda Vadera.

Jest to kolejny dowód uznania dla dorobku teatralnego Filii POW „ Integracja” z Gubina, gdyż we wrześniu br. przedstawieniem pt. „ Pociąg do marzeń” zdobyli tytuł LAUREATA oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI  na XI Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zostali docenieni przez Magdalenę Steczkowską  NAGRODĄ SPECJALNĄ dla najlepszego aktora.

 

XVII Sesja

W dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B (sala nr 306, III piętro) odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 oraz o organizacji roku szkolnego 2016/2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wynajęcie tego samego lokalu mieszkalnego,  na okres 3 lat, na rzecz Gminy Dąbie, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina Dąbie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowania 50% obniżki czynszu na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. za najem lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina  Dąbie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/103/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016 – 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gubin o statusie miejskim z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
13. Analiza oświadczeń majątkowych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady.
17. Zamknięcie obrad.

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą

1 2 3 4 5 6 ... 68
Dzis jest: Imieniny:
Sobota, 16 Grudzień 2017 Euzebiusza i Zdzisławy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej