Organizacje pozarządowe

Kulczyk Foundation ruszyła z konkursem grantowym!

Ilustracja do informacji: Kulczyk Foundation ruszyła z konkursem grantowym!
 
 
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.
 
W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.
 
Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.
Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go drogą mailową lub pocztą zgodnie z zasadami w regulaminie.
 
Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.
 

Spotkanie

Ilustracja do informacji: Spotkanie
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Krośnieńskiego na spotkanie w sprawie Projektu "Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku". Spotkanie odbędzie się 5 listopada br. o godz. 16:00 w sali sesyjnej (III piętro) Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Prosimy również o zapoznanie się z Projektem Programu oraz zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą należy przedłożyć przed spotkaniem w dniu 05 listopada br.
 

Załączniki

Program współpracy z organizacjami - KONSULTACJE

Ilustracja do informacji: Program współpracy z organizacjami - KONSULTACJE
Program współpracy z organizacjami - KONSULTACJE

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 155/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” w dniach 10.11 - 20.11.2015 r. prowadzone bedą konsultacje w/w programu.


Projekt programu udostępniony jest:
1)       na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Stowarzyszenia,
2)       w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
3)       w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,  pokój nr 103.


Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1)       ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Stowarzyszenia,
2)       pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.


Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:
1)       bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, w Biurze Obsługi Interesanta lub pokoju nr 103,
2)       za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
3)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail
 

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego informuje

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do wiadomości informację o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w dniu 27 stycznia 2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2015 ogłasza się nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego  w drodze uchwały.
W skład komisji konkursowej wchodzi:
1) 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
2) 2 osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazane przez organizacje pozarządowe.
Nabór kandydatów, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 18 lutego 2015 r. Formularz zgłoszenia w załączniku.
 

Załączniki

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki

Informacja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 
W sprawie uwag, sugestii bądź opinii odnośnie Programu Współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi, prosimy o kontakt z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim - Wojciechem Niezbeckim
 
czytaj dalej ›

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Powiatu Krośnieńskiego

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w dniu 13 maja 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2014 w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ogłasza się nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego  w drodze uchwały.
W skład komisji konkursowej wchodzi:
  1. 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
  2. 2 osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazane przez organizacje pozarządowe.
Nabór kandydatów, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 23 maja 2014 r. Formularz zgłoszenia w załączniku.
 

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Powiatu Krośnieńskiego

Załączniki

1 2 3
Dzis jest: Imieniny:
Sobota, 16 Grudzień 2017 Euzebiusza i Zdzisławy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej