Strona głównaUnia EuropejskaJesteś w dziale:

Unia Europejska

Transgraniczna Gala Jubileuszowa

Ilustracja do informacji: Transgraniczna Gala Jubileuszowa
W dniu 12 czerwca br. w Pensjonacie Dychów odbyła się Transgraniczna Gala Jubileuszowa, która miała na celu podsumować wieloletnią, bardzo udaną współpracę polsko-niemiecką. Organizacja tak ważnego wydarzenia była również doskonałą okazją do uczczenia 15 lat istnienia Powiatu Krośnieńskiego, w roku bieżącym bowiem przypada piętnastolecie wejścia w życie przepisów tworzących trójszczeblowy zasadniczy podział terytorialny państwa polskiego.
 
W Gali wzięli udział zaproszeni goście z Polski oraz z Niemiec. Wszystkich przybyłych na uroczystości witał Starosta Krośnieński Robert Pawłowski. W swoim wystąpieniu Starosta zaprezentował historię kształtowania się naszego powiatu. Uczestnicy spotkania mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych faktów dotyczących Powiatu Krośnieńskiego. Podsumowując swoją wypowiedź gospodarz wydarzenia powiedział, iż „Miniony czas pokazał, że powiaty nie zawiodły pokładanych w nich nadziei mimo, że przyszło im działać w niezwykle trudnych realiach finansowych. Utworzenie powiatów wyzwoliło ogromny potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych oraz pozwoliło na zrealizowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych”. Publice zaprezentowane zostały najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się w minionym okresie zrealizować. Osiągnięcia te dotyczyły niemalże wszystkich aspektów życia społecznego, poczynając od kultury, edukacji, turystyki, kończąc na dużych inwestycjach infrastrukturalnych. Wszystkie podejmowane działania mają jednak wspólny mianownik, którym jest podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego. Przedstawione informacje dotyczyły również projektów zrealizowanych z naszym niemieckim partnerem Powiatem Sprewa-Nysa. Nasz powiat od początku swojego istnienia prowadzi aktywną politykę zagraniczną. Stanowisko takie podyktowane jest nie tylko przygranicznym położeniem, ale również pozytywnym doświadczeniem zdobywanym dzięki takiej współpracy. W trakcie uroczystości swoje wystąpienie zaprezentował również Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger, który w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o Powiecie Krośnieńskim oraz dokonał oceny dotychczas podjętych wspólnych działań. Podczas Gali swoje wystąpienie przedstawił również Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Jarosław Kowalski. Momentem niezwykle ważnym i podniosłym podczas Transgranicznej Gali Jubileuszowej było uroczyste wręczenie nagród za zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali: Harald Altekrüger Starosta Powiatu Sprewa-Nysa, Jana Handrischeck pracownik ds. współpracy transgranicznej i partnerstwa oraz Zbigniew Kościukiewicz Sekretarz Powiatu Krośnieńskiego. Wręczenie tego rodzaju wyróżnień odbyło się po raz pierwszy w dotychczasowej 15-letniej historii Powiatu Krośnieńskiego. Ciekawe spojrzenie na temat polsko-niemieckiej współpracy, w specjalnie na tę okazję przygotowanym wykładzie pn. „Socjologiczne konteksty budowania wspólnoty – Casus Powiatu Krośnieńskiego”, zaprezentował profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Jacek Kurzępa. Wystąpienie naukowca, który jest również radnym powiatowym bardzo zaciekawiło wszystkich zebranych gości. Na zakończenie uroczystości podzielony został okolicznościowy tort, a wszyscy zaproszeni mieli okazję obejrzeć wystawę fotograficzną.        
 
 
 
„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa_Bóvr” oraz budżetu państwa”. „Pokonywać granicę poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 6

Załączniki

Strefa Eurokrea(k)tywnych za nami

Ilustracja do informacji: Strefa Eurokrea(k)tywnych za nami
17 maja odbył się II etap młodzieżowego projektu pn. „Strefa Eurokrea(k)tywnych”. Młodzież z Powiatu Krośnieńskiego zachęcała do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się 25 maja br. Gwiazdą wieczoru był Sidney Polak. Starosta Krośnieński Robert Pawłowski oficjalnie rozpoczął imprezę.
 
Imprezę rozpoczęła „miniEurowizja”, czyli występy wokalne utalentowanej młodzieży ze szkół z Powiatu Krośnieńskiego. Można było usłyszeć m.in. piosenki popowe, rockowe czy hip-hopowe. Kolejnym punktem programu był występ Studia Tańca Nowoczesnego ETNA oraz koncert zespołu Cornea Tree.  Podczas występu Kabaretu Nowaki publiczność uśmiała się po pachy. Natomiast występ gwiazdy wieczory Sidneya Polaka przyciągnął tłumy. Przeboje takie jak „Chomiczówka” i „Skuter” rozgrzewały do tańca.
W namiocie „Strefy Eurokrea(k)tywnych” można było dowiedzieć się dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, otrzymać „młodzieżowy” gadżet, czy balon z helem ;-). Na najmłodszych czekały niespodzianki. M.in. malowanie twarzy, dmuchańce, lody, gofry i wiele innych smakołyków. Dla nieco starszych -  gra umysłowa - szachy. Dzięki symulatorowi wypadków przekonaliśmy się, że „dachowanie” podczas wypadku jest bardzo niebezpieczne a pozostawione luzem przedmioty w aucie podczas wypadku nabierają ciężkości i mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
 
Przypomnijmy.
Powiat Krośnieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tys. euro ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu".  Projekt odbywał się w II etapach. Podczas pierwszego etapu odbył się 3-dniowy wyjazd szkoleniowy. Młodzież przeszła cykl szkoleń i warsztatów, które pozwoliły im przygotować kampanię na rzecz głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego od strony technicznej. Natomiast dyskusje z osobami ściśle związanym z Parlamentem Europejskim z terenu województwa lubuskiego przygotowały uczestników od strony merytorycznej. W trakcie wyjazdu uczestnicy przygotowali projekt plakatów, ulotek, podzielili zadania i obowiązki, tak aby dnia 17 maja 2014 roku (II etap) przeprowadzić w Krośnie Odrzańskim skuteczną kampanię na rzecz głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Działania, które przeprowadziła młodzież nie noszą znamion kampanii politycznych kandydatów z regionu.
 
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 34

Przyszłość leży w naszych rękach

Ilustracja do informacji: Przyszłość leży w naszych rękach
Zakończył się I etap projektu „Strefa Eurokrea(k)tywnych”, który odbywa się w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Uczestników odwiedził starosta krośnieński Robert Pawłowski. – Przyszłość powiatu krośnieńskiego leży w waszych rękach. Dlatego musicie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszego powiatu – mówił. Z kolei Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego odpowiadał na pytania związane z pracą w Europarlamencie.
 
Działania w ramach projektu „Strefa Eurokrea(k)tywnych” opierają się w dwóch etapach. W I etapie odbył się 3-dniowy wyjazd szkoleniowy. Uczniowie przeszli cykl szkoleń i warsztatów, które pomogły im w przygotowniu kampanii na rzecz głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego od strony technicznej. Z kolei dyskusje z osobami związanym z Parlamentem Europejskim przygotowały uczestników od strony merytorycznej. W trakcie wyjazdu młodzież opracowała projekt happeningu, tak aby 17 maja br. przeprowadzić w Krośnie Odrzańskim kampanię na rzecz głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Powiat krośnieński już po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tys. euro ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu". Projekt pn. "Strefa Eurokrea(k)tywnych" ma na celu zachęcić mieszkańców do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Działania, które przeprowadzi młodzież nie noszą znamion kampanii politycznych kandydatów z regionu.
 
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 3

Termomodernizacja placówek oświatowych w powiecie krośnieńskim

Powiat krośnieński rozpoczął w 2008 roku realizację projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”, którego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Projektem objęte są następujące jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie – łącznie 8 budynków. Obiekty te wykazywały dość znaczne straty energii i tym samym generowały nadmierne koszty eksploatacji. Inwestycja polega na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków, wykonaniu nowej elewacji, wymianie stolarki okiennej, wymianie grzejników i instalacji c.o., montażu ekologicznych kotłowni gazowych, dociepleniu stropodachów, a także montażu kolektorów słonecznych w budynkach SOS-Wych, ZSLiT – Warsztaty oraz ZSR - Internat. Kolektory są narzędziem wykorzystującym odnawialne źródła energii. Służą one zamianie energii słonecznej w cieplną, wykorzystywane są głównie do podgrzewania bieżącej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. Wykorzystywanie energii słonecznej nie powoduje emisji zanieczyszczeń. Do zalet stosowania technologii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego można zaliczyć wszechstronność zastosowań oraz długotrwałe użytkowanie instalacji.
 
Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa efektywności zużycia energii, co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Warto również zaznaczyć, iż jest to ekologiczna inwestycja, zmniejszająca w znacznym stopniu emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co wpłynie pozytywnie nie tylko na użytkowników szkół, ale również na okolicznych mieszkańców. Ponadto większość z termomodernizowanych budynków wymagała przeprowadzenia remontów. Placówki zyskają nowy, estetyczny wygląd.
 
Środki na realizację projektu: „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” zostały pozyskane z Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 8 253 609,48 PLN, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została obniżona do 6 533 402,12 PLN. Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 3 118 627, 10 PLN.
 
Projekt podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz., Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Etap drugi obejmuje Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Gubinie. 
 
Dnia 30 września 2010 roku zakończono rzeczową oraz finansową rezlizację projektu. Dokonano odbioru prac we wszystkich budynkach. Realizacja projektu przebigała prawidłowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
 
Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 13

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym

 
Budowa hali sportowej z kortem tenisowym umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Pozwoli na wyrównanie szans rozwoju kultury fizycznej uczniom z obszarów wiejskich i małych obszarów miejskich, a także osobom niepełnosprawnym. Oczekuje się zmniejszenia liczby dzieci otyłych i dzieci z problemami nieprawidłowej postawy ciała. Dostęp do hali otrzymają mieszkańcy powiatu podczas imprez sportowych i kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych i spotkań sekcji sportowych.
 
 
 
Wizualizacja opracowana przez Pracownie Projektowo Kosztorysową "BUD. KOSZ"  Projektant: mgr inż. arch. Marek Szurlej
 
Dnia 16 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie projektu na poziomie 50% kosztów inwestycji. Całkowita wartość projektu wynosi 6 737 335,09 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 3 368 667,54 PLN.
 
Głównym celem inwestycji jest poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, technicznego oraz ogólnego, dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do trendów i warunków istniejących na rynku pracy, a także stworzenie możliwości do korzystania z podstawowej infrastruktury sportowej uczniom i nauczycielom z ZSP w Krośnie Odrz. Główny cel będzie realizowany poprzez realizacje celów szczegółowych tj. podniesienie standardów nauczania poprzez zapewnienie lepszych warunków infrastrukturalnych, stworzenie warunków dla rozwoju szkoły co pozwoli na uruchomienie nowych specjalności kształcenia dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wzrost konkurencyjności oferty szkoły i prestiżu, zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacja nauki w ZSP (zarówno w klasach liceum profilowanego jak i klasach zawodowych i technicznych), zmniejszenie migracji uczniów do innych szkół poza powiatem. Celami szczegółowymi projektu są także: stworzenie warunków technicznych umożliwiających wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych o zróżnicowanym poziomie życia, zwiększenie uczestnictwa młodzieży w imprezach sportowych, zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży na temat sportu, organizacja imprez sportowych wysokiej rangi we własnym obiekcie. Ważnym celem jest również stworzenie obiektu na unijnym poziomie dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej bez barier architektonicznych oraz stworzenie oferty zajęć rehabilitacyjnych. Projekt zakłada również możliwość organizacji zajęć sportowych na hali przy placówce edukacyjnej dla pozostałych mieszkańców powiatu podczas spotkań klubów sportowych, sekcji i imprez sportowych. Młodzież o zainteresowaniach i talentach sportowych uzyska w nowym obiekcie możliwość nabywania i doskonalenia swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry, ustanie również konieczność dojazdów do szkół sportowych poza powiatem. Cele projektu zgodne są z celem głównym priorytetu IV LRPO „Stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji miedzy dynamicznymi centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi”, a także celami szczegółowymi priorytetu IV tj.: cel 1. Poprawa jakości infrastruktury społecznej w województwie, cel 3. poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy, cel 5. Aktywizacja obszarów strukturalnie słabych oraz cel 7. Ułatwienie dostępu do podstawowej infrastruktury na terenach strukturalnie słabych, a także celem nadrzędnym działania 4.2 LRPO ponieważ w efekcie realizacji inwestycji poprawie w funkcjonowaniu ulegnie sektor edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie krośnieńskim oraz zwiększy się poziom nauczania w ZSP w Krośnie Odrz. i dostęp do nauczania w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Firmą wykonująca prace budowlane jest PPUH WIMAR Wiesław Polechoński. Termin przekazania hali sportowej z kortem tenisowym wyznaczony  jest na wrzesień 2011 roku.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
 
Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 14

Otwarcie nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 1 września 2011 roku o godz. 1030 w Krośnie Odrzańskim miała miejsce szczególna uroczystość – otwarcie nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

W obiekcie znajdują się m.in. wielofunkcyjne boisko sportowe; ścianka wspinaczkowa, sala do ćwiczeń aerobowych, siłowania i w pełni wyposażone zaplecze sanitarno – socjalne. Całkowity koszt inwestycji stanowi kwotę 7,2 mln złotych. Na inwestycję Powiat pozyskał środki finansowe w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Ministerstwa Sportu.

Starosta Krośnieński – Jacek Hoffmann do wspólnego przecięcia wstęgi zaprosił: wykonawcę –Wiesława Polechońskiego właściciela firmy PPUH WIMAR ze Słubic, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – Barbarę Kołarzyk, nauczyciela wychowania fizycznego – Jacka Brommera oraz ucznia ZSP Arkadiusza Podrazę. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej ks. Ireneusz Łuczak poświęcił obiekt.

Zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice oraz zgromadzona młodzież zajęli miejsca na widowni. Wśród zaproszonych gości byli m.in. radni Sejmiku Województwa Lubuskiego; burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Krośnieńskiego; członkowie Zarządu i radni Powiatu Krośnieńskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz  wykonawcy.

Starosta Krośnieński przedstawił okoliczności i historię budowy. Wymienił osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się w realizacji tej inwestycji i przekazał okolicznościowe pamiątki. Szczególne słowa podziękowań skierował do Pani Poseł RP Bożenny Bukiewicz oraz byłego radnego sejmiku Pana Leszka Kowsza za wsparcie przy pozyskaniu środków finansowych.

Starosta Krośnieński przekazał symboliczne klucze do hali na ręce Dyrektora ZSP, która wspólnie z przedstawicielami Samorządu Szkolnego podziękowała za inwestycję, która służyć będzie obecnym i przyszłym pokoleniom uczniów placówki oraz mieszkańcom Powiatu Krośnieńskiego.

 

Galeria zdjęć 4

Dzis jest: Imieniny:
Sobota, 16 Grudzień 2017 Euzebiusza i Zdzisławy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej