Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 działanie 8.2.1. "Równe szanse w dostępie do wiedzy"

.

Projekt pn. „Równe szanse w dostępie do wiedzy”
 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
w ramach
 
Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.
 
Działania 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych.
 
Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
Uczestnikami projektu są uczniowie oraz nauczyciele szkół specjalnych z terenu Powiatu Krośnieńskiego, z Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim - 40 uczniów, 15 nauczycieli oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie - 40 uczniów, 15 nauczycieli.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw poprzez udział w:
 • zajęciach socjoterapeutycznych,
 • zajęciach wyrównujących z języka niemieckiego,
 • zajęciach z informatyki,
 • zajęciach z terapii pedagogicznej,
 • zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • zajęciach technicznych,
 • zajęciach treningu zastępowania agresji.
 
Nauczyciele swoje kompetencje zawodowe udoskonalać będą poprzez udział w kursach:
 • Certyfikowany Kurs Treningu Zastępowania Agresji,
 • Certyfikowany Kurs Psychoedukacji i Coachingu w Edukacji,
 • Kurs EEG Biofeedback I stopnia,
 • Kurs EEG Biofeedback II stopnia,
 • Certyfikowany Kurs doradztwo zawodowe. 
 
Dzięki realizacji wsparcia w projekcie poprzez podnoszenie przedmiotowych kompetencji kluczowych spodziewane są m.in. takie efekty jak: zmiana postaw wobec uczenia się, zwiększenie pewności siebie, zwiększenie aktywności społecznej i edukacyjnej czy dopasowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań pracodawców na rynku pracy.
 
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r.30.06.2017 r.
 
Kwota dofinansowania: 379 998,75 zł
 
 
 

Załączniki

Dzis jest: Imieniny:
Sobota, 16 Grudzień 2017 Euzebiusza i Zdzisławy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej